Kancelaria WAGNER specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa działalności gospodarczej oraz prawa administracyjnego, w tym postępowania egzekucyjnego w administracji.

Kancelaria, w ramach współpracy z podmiotami wyspecjalizowanymi w wąskich dziedzinach prawa, daje rękojmię świadczenia skutecznej i efektywnej pomocy prawnej także w zakresie prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa spółek, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa przewozowego, prawa samorządu terytorialnego, a także celnego i międzynarodowego.

Ponadto Kancelaria świadczy pomoc z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa rzeczowego oraz szeroko rozumianych spraw odszkodowawczych.