Kancelaria WAGNER specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, prawa działalności gospodarczej oraz prawa administracyjnego, w tym postępowania egzekucyjnego w administracji.

Kancelaria, w ramach współpracy z podmiotami wyspecjalizowanymi w wąskich dziedzinach prawa, daje rękojmię świadczenia skutecznej i efektywnej pomocy prawnej także w zakresie prawa podatkowego, prawa bankowego, prawa spółek, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa przewozowego, prawa samorządu terytorialnego, a także celnego i międzynarodowego.

Ponadto Kancelaria świadczy pomoc z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego, prawa pracy, prawa rzeczowego oraz szeroko rozumianych spraw odszkodowawczych.

 

Do zadań Kancelarii należy w szczególności:

 

Kancelaria oferuje możliwość przygotowania większości popularnych umów w obrocie gospodarczym, np. umowa z zakresu zamówień publicznych, w tym także umowy z podwykonawcami realizowane w ramach zawieranego kontraktu, umowy o roboty budowlane, umowy najmu, dzierżawy, komisu, leasingu, o pracę, dzieło, zlecenia, pożyczki, o zakazie konkurencji, umowy spółki, przewozu, darowizny, dostawy, spedycji, użyczenia.