PUBLIKACJE:
 
1. „Centralne i terenowe organy Inspekcji Handlowej oraz ich kompetencje", Prawnik Nr 1/26/2012, Lublin 2012.
 
2. „Kara śmierci w systemie kar prawa magdeburskiego na przykładzie miast Polski   Południowej w XVI- XVIII wieku” Prawnik Nr 3/28/2012, Lublin 2012.
 
3. „Kary cielesne oraz kary na czci w systemie kar prawa magdeburskiego na    przykładzie miast Polski Południowej w XVI- XVIII wieku” Prawnik Nr 1/29/2013,  Lublin 2013.
 
4. „ Pracownik samorządowy, jako „ funkcjonariusz publiczny”, o którym mowa w art. 115 § 13 pkt 4 i 5 Kodeksu Karnego- próba definicji” Prawnik Nr 3/31/2013, Lublin 2013.
 
5. „Administracja publiczna tom I. Ustrój administracji państwowej centralnej.  Komentarz” C.H. Beck, Warszawa 2012 (współautor):
 
  Część V, Rozdział 1 „Inspekcja Handlowa”.
 
6. „Administracja publiczna tom II. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz” C.H. Beck, Warszawa 2012 (współautor):
 
  Część II, Rozdział 13 „Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej”,
 
  Część III, Rozdział 9 „Dyrektorzy urzędów morskich”,
 
  Część III, Rozdział 15 „Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego”.