WYNAGRODZENIE

Najdogodniejszą dla Klienta formą korzystania z pomocy prawnej jest umowa o stałą obsługę prawną. Cena takiej usługi jest znacznie niższa niż w przypadku pojedynczych zleceń, z góry określona i co chyba najważniejsze zapewnia pomoc prawną w całym czasie obowiązywania umowy.

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana podczas indywidualnych rozmów z klientem.

Formy wynagrodzenia przy zawarciu umowy o stałą obsługę prawną dla firmy jest ustalane :

Na wysokość wynagrodzenia ma wpływ poziom skomplikowania sprawy, czas jej trwania oraz wartość przedmiotu sprawy.

W przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie dokładnego zakresu usług oraz czasu, który będzie musiał być poświęcony na ich świadczenie, możliwe jest początkowo rozliczanie usług poprzez ustalanie opłaty za każdą czynność z osobna lub też według stawek godzinowych. Powyższy sposób ustalania wynagrodzenia jest stosowany również w przypadku, gdy zapotrzebowanie na usługi prawnicze jest zmienne w poszczególnych miesiącach.

Wynagrodzenie Kancelarii jest co do zasady płatne z góry, choć możliwe jest rozłożenie go na raty.